Presentació del Centre d'Estudis de Simbologia de Barcelona


Des de la seva fundació per Federico González el 1979, el Centre d'Estudis de Simbologia de Barcelona ha organitzat cursos, cursets i conferències sobre temes relacionats amb la ciència simbòlica i la Tradició Unànime. S'estudien els símbols des d'un punt de vista iniciàtic, i s'empren com a vehicle d'autoconeixement i obertura de la consciència, és a dir, donant-los una perspectiva esotèrica o interna que pugui propiciar una veritable experiència espiritual i conduir l'interessat i estudiós del símbol cap al coneixement metafísic. El Centre ha estat sobre tot, i pretén ser, un focus de transmissió de les idees i principis propis de la Tradició Hermètica (branca occidental de la Tradició Primordial), però també ha estat obert -i sempre ho estarà- a l'estudi d'altres tradicions. És per això que també ofereix xerrades sobre xamanisme i simbolisme precolombí, i ha tingut intervencions budistes, taoistes i altres d'orient.


El CES no estudia els símbols amb els mètodes racionalistes i analítics propis del pensament modern, que mai poden dur a una comprensió veritable, sinó que intenta fer-ho apel·lant a la intuïció superior i l'intel·lecte pur, procurant que aquests pensaments i signes propis de la ciència sagrada penetrin en l'interior de qui s'hi acosta. Així és possible experimentar llurs energies d'una manera màgica, directa i sintètica, i connectar-nos i identificar-nos amb les idees metafísiques i les forces espirituals que els símbols contenen.


L'objectiu d'aquest web és oferir als 'internautes' interessats una possibilitat d'aprofundir en les idees que constitueixen el nord de la tasca del Centre i que aquest difon mitjançant els seus cursos i altres activitats. El temari que aquí s'ofereix s'anirà ampliant i renovant contínuament, tal com correspon a un àmbit viu de transmissió del Coneixement.


Nota

S’ha esdevingut el traspàs a l'Orient Etern del nostre estimat Federico González, fundador del Centre d'Estudis de Simbologia de Barcelona i la seva constant guia i suport en aquesta tasca de difusió de la Tradició Hermètica i de la Via Simbòlica, que el CES ha acomplert des del primer dia que va veure la llum fins avui. Al cor del Centre, la seva presència s'ha fet permanent i encara més viva si això és possible. Gràcies, sempre. El poeta i teürg ens precedeix en el viatge de retorn a l'Origen, al qual tots desitgem tornar, i encara sense voler-ho, hom sap que res ni ningú en darrera instància en queda exclòs.

Amb la llum del Verb que aquest home cabal ha proclamat i escrit, i la flama que ha encès en totes les nostres ànimes per iniciar un autèntic camí de coneixement, transitem sense pressa però sense pausa el radi que ens ha tocat, amb la certesa que tots ells convergeixen en el punt central de la roda còsmica, nucli que roman ocult, encriptat i inviolable, i que guardarem i protegirem perquè és el tresor més preuat, procurant donar testimoni de la seva realitat perenne enmig d'aquest món crepuscular, tan proper a la total negació de l'Esperit, la qual és però impossible per més que es duguin a terme els més brutals i asfixiants intents d'aplacar allò que està, ha estat i estarà sempre fora de perill de qualsevol terrorisme o pretensió d'aniquilació.

Mentre les forces ens acompanyin, renovant diàriament les noces secretes amb tots els déus, i confiant per damunt de tot en la Providència, seguirem per Necessitat els lineaments traçats pel nostre predecessor, baula fonamental de la cadena àuria al segle XX-XXI, i ens mantindrem fidels a la llavor que va sembrar i que està creixent com un Arbre invisible però cert al jardí intern de la nostra ànima, perquè es compleixi així el nostre Destí. Unint Misericòrdia i Rigor en el just centre que és Amor, trenarem llaços entre les deu esferes de l'Arbre sefiròtic, i habitant un Univers cada vegada més lliure de fronteres, confiem d'arribar no només a la Terra Promesa de la qual ens sabem exiliats, sinó a aquest àmbit que deficientment anomenem Metafísica.

El CES de Barcelona, en tot germà del de Saragossa, sabent-se al cor de la Utopia, es mantindrà per tant al marge de qualsevol posició política o religiosa, que sempre advoca per una o altra particularitat, no tenint cabuda entre nosaltres els debats de aquest tipus, els quals sempre intenten contaminar un espai que per naturalesa és sense màcula i no té accepció de persona, raça o país, ni acull posicions dogmàtiques o fonamentalistes.

El símbol, el mite i el ritu conformen la trilogia del Centre, els que fan possible el ressorgiment de l'autèntic Pensament, aquell que atorga ales a l'ànima i l'eleva fins l'Esperit.


Barcelona, 16 de novembre de 2014

Mireia Valls, directora
Toni Guri, subdirector
Marc García, subdirector
Lucrecia Herrera, tresorera


Pot navegar per aquest web fent servir els vincles de la part superior esquerra de la pàgina.


Retorno a la página inicial

 

 

 

Retorn a la pàgina inicial del web