Galeries de símbols hermètics


En aquesta secció es proposa un recorregut per l'interior d'un museu atemporal a les galeries del qual es mostren símbols revelats de la Tradició Hermètica, els quals, pel seu caràcter, projecten llurs energies sobre qui els contempla amb atenció concentrada i promouen la seva transmutació interior. Es convida al navegant a rebre'ls i comprendre'ls no d'una manera racional ni discursiva, sinó amb el cor, és a dir permetent que aquests signes propis de la ciència sagrada penetrin en el seu interior.


El llenguatge sagrat i simbòlic és el més adient per a comunicar les veritats superiors. Es el que han utilitzat els savis de tots els temps per transmetre els seus missatges, i el que fa servir la natura per expressar el que és sobrenatural. Els símbols contenen un poder ocult que actua en l'interior de la consciència, capaç de despertar potencialitats ordinàriament adormides i de fer-nos conèixer possibilitats espirituals a les quals aquest mateix pot menar. 


Guardem-nos d'entomar els símbols amb els mètodes racionalistes i analítics propis del pensament modern, que mai ens durien a una comprensió veritable, i tractem d'acostar-nos-hi mitjançant la intuïció superior i l'intel·lecte pur. Així podrem experimentar les seves energies d'una manera màgica, directa i sintètica, i connectar-nos i identificar-nos amb les idees metafísiques i les forces espirituals que els propis símbols contenen.


Aquest apartat, com tots els demés del web del CES, es troba en permanent actualització i anirà incoporant noves galeries de símbols.


Faci servir els vincles de la part superior esquerra de la pàgina per navegar per aquesta secció.
 

 

 

Retorn a la pàgina inicial del web