SYMBOLOS
Revista Internacional d'Art - Cultura - Gnosi
Dirigida per Federico González


Col·lecció "Cuadernos de la Gnosis"


Nº 1.
Manuel Plana: Técnicas espirituales de la Cábala. Guatemala, 1993. 46 pàgs.


Nº 2
. Francisco Ariza: Las Corrientes hispánicas de la Cábala. Text centrat en els cabalistes dels cercles de Girona i de Castella (segles XII, XIII i començaments del XIV), època de floriment sense precedents de la Càbala. Guatemala, 1993. 46 pàgs.


Nº 3.
Marius Schneider: La Danza de Espadas. Guatemala, 1996. 46 pàgs. - EXHAURIT


Nº 4.
René Guénon: Sobre los Números y la Notación Matemática. Dos capítols de Mélanges (Gallimard). Guatemala, 1994. 42 pàgs. - EXHAURIT


Nº 5.
José Antonio Antón: Ensayo sobre el tiempo axial. El període de què es tracta (designat així per Karl Jaspers en el seu Origen i Meta de la Història) és entre el s. VIII i el V abans de Crist, punt d'inflexió on es configuren o coagulen certes formes de veure en moltes de les cultures de la humanitat, les quals arriben fins a nosaltres. Guatemala, 1995. 44 pàgs.


Nº 6.
Joscelyn Godwin: Escuchando las Armonías Secretas. Ens diu l'autor: "en un escrit anterior ens remuntàvem des dels efectes de la música sobre els regnes mineral, vegetal i animal fins els seus efectes sobre l'individu i la societat. Ara continuem l'ascens de la Cadena del Ser i escoltem el que ens informen els qui van escoltar una música que no és d'aquest món". Guatemala, 1996. 48 pàgs. - EXHAURIT


Nº 7.
Joscelyn Godwin: Alquimia Musical. Segona part d'Escuchando las Armonías Secretas. Guatemala, 1996. 30 pàgs.


Nº 8.
Emilio Saura: Una nueva formulación del esoterismo. Aproximació a la fenomenologia genètica de R. Abellio. Guatemala, 1997. 52 pàgs.


Nº 9.
Colectivo Redacción: Schuon versus Guénon. Guatemala, 1998. 54 pàgs. 

 

 

Retorn a la pàgina inicial del web